Välkomna till nya Konst i Gryt!

    

 

 

 

Solbacka 1 år - Magisk afton på Gryts Hembygdsgård

 

Den 10 september avslutade vi sommaren med en hejdundrande arabisk-scensk kulturfestival på Gryts hembygdsgård - Solbacka 1 år - Magisk afton! Konst i Gryts styrelse samarbetade med en projektgrupp från Solbacka - Taleb Mosyri, Omar Sadek och Ahmad Alchatta, vid planeringen och genomförandet av festivalen samt representanter för hembygdsgården. Gnesta kommun finansierade generöst - det största bidrag vi någonsin mottagit - genom ett nyinrättat integrationsbidrag.

 

Avsikten var att hälften av publiken skulle vara Stjärnhovsbor och hälften asylsökande och vi räknade med att ta emot 200 personer totalt. Biljetter bokades vid Medborgarkontoret och såldes på Solbacka för kraftigt reducerat pris (20 kr) Alla barn fick komma gratis. Eftersom vädret var strålande - en solig och varm sensommardag - kunde vi flytta ut artistuppträdandena utomhus och framåt kvällen strömmade ytterligare publik till -  sammanlagt var vi uppemot 300 personer.

 

Programmet var av högsta kvalitet, med Bissas magiska cirkus med björnen Honungstass, nyckelharpisten Sunniva Abelli med svenska och arabiska folkmusiker, makalös eldshow med Serpen och till sist fantastiska världsmusikgruppen Tarabband, med sin stjärna Nadine Al Khalid, som fick alla att dansa under stjärnorna. Under hela festivalen serverades en trerätters arabisk grillbuffé, viket ingick i biljettpriset.

 

Kvällen innebar möten, samtal och samvaro under festliga former mellan asylsökande och bybor. Stämningen var varm och familjär, med många barn, både svenska och arabiska. Tolv festivalarbetare från Solbacka såg till att allt fungerande på bästa sätt under ledning av Christian Berglund från hembygdsgården.

 

Tack Gnesta kommun! Tack Solbacka-folket! Tack Gryts Hembygdsgård! Det blev en minnesvärd kväll för alla.

 

 

                                   

                           

                                                                             

 

Odling på Solbacka

 

 

Genom en generös donation av Leif GW Persson har Konst i Gryt fått möjlighet att driva ett odlingsprojekt på Solbacka Integrationscenter.

 

Donationen riktade sig till de boende på flyktingförläggningen för ett valfritt projekt. Vi beslutade att medlen skulle användas långsiktigt i form av ett odlingsprojekt, som skulle kunna starta under våren och pågå hela sommaren fram till hösten.

 

Alla som anmälde intresse att delta fick pallkragar och jord samt välja de grödor de önskade odla. Det blev grönsaker - tomater, gurka, paprika, majs och potatis och bär och frukt som jordgubbar, hallon, vattenmelon samt blommor och kryddväxter av många slag.

 

Platsen som tilldelades odlingslotterna av Solbackas ledning var den gamla tennisbanan, där vatten redan fanns draget. Trädgårdsredskap  införskaffades och ett mindre växthus uppfördes av de boende liksom ett litet redskapsskjul. 

 

Blomstergården i Gnesta har sponsrat projektet med en frikostig rabatt på alla inköp och även Mäster Claes bidrog med prima jord och mängder av grödor från sitt trädgårdsföretag.

 

Odlingen på Solbacka har blivit en rofylld plats där man gärna sitter och småpratar om kvällarna och går och pysslar med det som växer. Var och en sköter om sina egna och även andras lotter. Det finns mycket kunskap om odling hos flera av de boende som kommit väl till pass.

 

Eventuellt kommer en marknadsdag arrangeras mot hösten i skördetid.

 

Vi vill från Konst i Gryts och de deltagandes sida varmt tacka donatorn samt övriga sponsorer av projektet.

 

 

                                     *

   

 

KONST I GRYTS VÄNNER

 

Medlemsavgiften är oförändrat 150 kr per person och sätts in på Konst i Gryts Vänners pg 154 49 76 - 2.

Föreningen är öppen för alla. Vill du bli medlem är du varmt välkommen. Läs mer under fliken Konst i Gryts Vänner.

 

 

KONST I GRYTS ÅRSMÖTE

 

Vid årsmötet den 12 juni var hela styrelsen utom ordföranden samt båda revisorerna samlade.

 

Följande beslutades:

 

Syftesparagrafen i stadgarna fick en ny ordalydelse, som bättre speglar föreningens fortsatta verksamhet.

 

§2. Konst i Gryt är en ideell kulturförening med syfte att utgöra en mötesplats för människor, kulturer och kulturyttringar. Föreningen ser begreppet kultur i vid bemärkelse, med utrymme för improvisation och lek. Fokus ligger på kvalitet. Föreningen arrangerar och genomför inom ramen för sin verksamhet projekt inom bildkonst, musik, teater, dans, odling och bildning.

 

Samtliga ledamöter och revisorer omvaldes. Dessutom valdes två nya ledamöter in i styrelsen:

 

Jakob Zetterström, som blir kassör och teknisk support för hemsidan

Annika Korpi med särskilt ansvar för vernissager och andra publika arrangemang.

 

 

 

KONST I GRYT ligger i Stjärnhov utanför Gnesta  - Klicka här för Hitta hit

 

 

 

 

 

                                                                                                               

Kontakt:

Barbara Martin Korpi

KONST I GRYT

Gryts gamla prästgård

646 96 Stjärnhov

barbara.martin_korpi@telia.com

tel 0158 - 265 85

mobil 0709 - 71 84 38

 

 

 

   

 

 

Konstutställningen är finansierad med stöd av Konst i Gryts Vänner och Gnesta kommun.

Projektet Odling på Solbacka är finansierat av Leif GW Persson, samt sponsrat av Blomstergården i Gnesta och Mäster Claes.

Kulturfestivalen Magisk Afton är finansierad av Gnesta kommun.

Momentum Gnesta - manifestation för medmänsklighet är finansierad av ArtLab Gnesta

 

 

  

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 


 

 

Konst i Gryt 2016

kort resumé

 

2016 innebar en utveckling och breddning av Konst i Gryts verksamhet, från att i nio år varit en ganska renodlad konstförening till en kulturförening i vidare bemärkelse.

 

Detta avspeglades också i en förändring av syftesparagrafen i föreningens stadgar.

 

Sommarens  konstutställning

stod konstnären Kristina Abelli Elander för.

 

Dessutom drev Konst i Gryt ett odlingsprojekt på Solbackas flyktingförläggning från vår till höst. Detta bekostades generöst av Leif GW Persson.

 

I september genomförde Konst i Gryt en stor arabisk-svensk kulturfestival - Magisk afton - på Gryts Hembygdsgård, med en publik på omkring 300 personer. Kulturfestivalen bekostades av Gnesta kommun.

 

Året avslutades med en manifestation för medmänsklighet, mångfald och mänskliga rättigheter - Momentum Gnesta med fackeltåg, tal och eldshow. Intitiativtagare var Art Lab och Konst i Gryt var en av föreningarna som stod bakom denna.

 

Huvudtalare vid manifestationen var Barbara Martin Korpi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                   

                   Tack Leif GW Persson!

KONST I GRYT